mapa

Vítáme Vás na webových stránkách obce

Vojkovice

Obec Vojkovice a její část Jakubov se nachází v Karlovarském kraji severovýchodně od krajského města Karlovy Vary. Poloha obce zasazená do hlubokého údolí řeky Ohře, jenž obklopují lesy Doupovských vrchů a Krušných hor, dává obci jedinečnost krajiny, která je vyhledávána zejména milovníky přírody a vodáckého sportu. 

 

Sdružení Krušné hory ‐ západ ‐ Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování systému pro separaci a sběr odpadu na území Karlovarského kraje. 

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, Specifický cíl 1.5 - Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, který realizuje náš  dobrovolný svazek obcí, získá celkem devět obcí (Doupovské Hradiště, Hájek, Hroznětín, Jáchymov, Kyselka, Otovice, Sadov, Velichov, Vojkovice) nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků, a tedy nekončit bez využití na skládkách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacit a systému separace a svozu tříděných odpadů. V rámci projektu se pořizuje celkem 5232 nádob na tříděný odpad.

Termín realizace projektu: 07/2023 – 10/2024

Spolufinancovano_Evropskou_unii_Barevne_CMYK.jpgLogo MŽP.jpg