mapa

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

vyhláška č.1/2007, kterou se ruší vyhláška č.1/2001

15.7.2007

vyhláška č.2/2007, kterou se ruší vyhlášky č.2/2001, č.3/2000 a č.2/2000 15.7.2007
vyhláška č.3/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.7/2000 15.7.2007
vyhláška č.4/2007, o stanovení systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 15.7.2007
vyhláška č.5/2007, o místních poplatcích - zrušena 15.7.2007
vyhláška č.6/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2007 20.8.2007
 Vyhláška č.7/2000 o vydání ceníku úhrad za svoz SKO 21.7.2000
 Příloha č.7 k OZV č.7/2000 o poplatku za svoz SKO  1.1.2011
 Vyhláška č.1/2013, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2007 o místních poplatcích - zrušena  29.4.2013

vyhláška č.1.2015 o odpadech.doc - zrušena
 19.5.2015
Vyhláška č.2,2015 o hluku.docx -  zrušena 19.5.2015
Příloha č.8 k OZV č.7/2000 o poplatku za svoz SKO 1.1.2017
Vyhláška č.1/2018 o nočním klidu a regulaci hlučných činností  
Vyhláška č.2/2018 o poplatku za komunální odpad  
Vyhláška_č.1/2019_systém nakládání s odpady 12.10.2019
Vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 12.10.2019
Vyhláška č.3/2019 o místním poplatku ze psů  1.1.2020
Vyhláška č.4/2019 o místním poplatku z pobytu

 1.1.2020

Vyhláška č.1/2021 o poplatku z pobytu

1.3.2021

Vyhláška č.2/2021 o poplatku za odkládání komunálního odpadu

1.1.2022

   

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • Usnesení zastupitelstva obce - kontakty - úřední deska

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty